Blanenská čunča

Další ročník Blanenské čunči je tady!

6. května 2023 - hřiště ZŠ Dvorská

Registrace spustíme již brzy. Buď u toho s námi!

Muži

Muži

Ročník 2005 a starší

Ženy

Ženy

Ročník 2005 a starší

Chlapci

Chlapci

Ročník 2006 - 2009 včetně

Dívky

Dívky

Ročník 2006 - 2009 včetně

Minimix

Minimix

Ročník 2010 a mladší

Registrační formulář

Sponzoři akce

ING Czech
Blansko
M-Side Metaliko
Atona Velvet BBK Blansko
4Comfort Bombus Černá Hora Informační kancelář Blanka Pizzazz Steinhauser Coco Cafe Michal Hasmanda

Akce se koná za podpory města Blanska a za podpory starosty Ing. Jiřího Crhy